Skip to main content
Safe Varsinais-Suomi

Ammattilaisille

Palvelumme

Autamme selvittämään akuutteja väkivalta- ja konfliktitilanteita. Tarjoamme myös pitkäkestoista keskustelutukea väkivaltaa ja konflikteja kokeneille ja perheestään ja suvustaan irtautuneille tai ulos suljetuilla nuorille ja aikuisille. Osana työskentelyä ohjaamme ja neuvomme esimerkiksi yhteiskunnan palveluiden käyttöön.

Asiakkaanamme voi olla kuka tahansa kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut tai muu konfliktin osapuoli. Kulttuurisella tai uskonnollisella taustalla ei ole väliä.

Työskentelemme tarvittaessa konfliktin muiden osapuolten kanssa. Väkivaltaa kokeneen turvallisuus on etusijalla. Työmme on aina maksutonta ja luottamuksellista. Emme välitä tietoja eteenpäin perheenjäsenille tai viranomaisille ilman väkivaltaa kokevan suostumusta.

Ohjaamme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ryhmiä ja koulutyöpajoja ihmisille, joita kunniaan liittyvät teemat voivat koskettaa. Ryhmissä ja työpajoissa käsitellään yhdessä esimerkiksi kunniaan liittyviä käsityksiä, sukupuolirooleja, omien päätösten tekemisen mahdollisuuksia, suhteita perheeseen, sukuun, laajempaan yhteisöön ja vertaisiin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Asiakkaan ohjaaminen Safe-työhön ja konsultaatiot

Kysy asiakkaan lupa, anna meille hänen puhelinnumeronsa ja tiedot, miten häneen voi ottaa turvallisesti yhteyttä sekä asiakkaan kielitaito. Soita ja kerro tiedot meille.

  • Voit soittaa, jos mietit, olisiko asiakkaasi tilanteessa kunniaan liittyvän väkivallan piirteitä
  • Voimme tarjota tukitapaamisia, tilanteen selvittelyä ja kartoittamista ja työskentelyä konfliktin muiden osapuolten kanssa.
  • Voit konsultoida meitä tarvittaessa oman työsi tueksi, ilman että asiakasta tarvitsee välttämättä ohjata meidän työmme piiriin. Konsultaatiot voidaan tehdä ilman asiakkaan henkilöllisyyden paljastamista.
  • Joskus paras tapa on järjestää ensimmäinen tapaaminen yhdessä entuudestaan tutun työntekijän kanssa työparityöskentely: esimerkiksi sosiaalityön, viranomaisten, terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden järjestötyöntekijöiden kanssa teemme konfliktityötä tiiviinä työparityönä, jolloin asiakkaan tarpeet tulevat paremmin katetuksi ja kunniaan liittyvissä konflikteissa tärkeä tiedonkulku varmistuu.
  • Käytämme ainoastaan ammattitulkkeja, jotka valitsemme asiakkaan toiveen mukaisesti. Jos asiakasta tavataan viranomaisen pyynnöstä, viranomainen järjestää tulkkauksen.

Koulutukset

Onko työyhteisössäsi tarvetta tiedolle ja osaamiselle kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyen? Järjestämme eri työyhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia esimeriksi kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja työskentelystä konfliktitilanteissa sekä ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Koulutukset ovat maksuttomia.